Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Dostępność. Projektowanie uniwersalne

Dostępność. Projektowanie uniwersalne

Niezależność - Uczestnictwo - Zrównoważony rozwój

Norweskie Ministerstwo Dzieci, Młodzieży i Rodziny we współpracy z The Delta Center, 20 czerwca 2017 r., zorganizowało w Oslo konferencję „Universal Design and New Technology”.

Celem konferencji było wskazanie, że stosowanie uniwersalnego projektowania nowoczesnych technologii zapewnia dłuższe, równe i niezależne uczestnictwo w życiu społecznym każdemu z nas.

Poniżej zamieszczamy publikację dotyczącą szeroko pojętych trendów w uniwersalnym projektowaniu przygotowaną przez The Delta Center, czyli norweskie centrum dostępności i włączenia społecznego.

Trends in Universal Design. An anthology with global perspectives, theoretical aspects and real world examples pdf 5,88 Mb

Nowy symbol Dostępności

Nowy symbol dostępności, zw. „Logo Dostępności”, został zaprojektowany przez Dział Projektowania Graficznego w Departamencie Informacji Publicznej ONZ w Nowym Jorku, jako rysunek koła z symetryczną figurą człowieka.

Rysunek ten oznacza harmonię między ludźmi w społeczeństwie. Uniwersalna postać człowieka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o różnych zdolnościach, wszędzie.

Logo Dostępności ma służyć podniesieniu świadomości na temat problemów związanych z niepełnosprawnością poprzez oznaczanie nim materiałów informacji publicznej drukowanych lub publikowanych w Internecie. Logo symbolizuje równy dostęp dla wszystkich. Może być stosowane do oznaczania produktów,  miejsc i wszystkiego, co jest przyjazne osobom niepełnosprawnym lub dostępne dla nich. Celem Logo jest poinformowanie o zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do informacji, usług, technologii komunikacyjnych oraz o zapewnieniu fizycznego dostępu do obiektów.

Logo Dostępności jest neutralne i bezstronne. Jego użycie nie oznacza poparcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Więcej informacji w serwisie ONZ

 Międzynarodowe logo dostępności UN

Parki Narodowe bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

W pierwszej połowie 2015 ukaże się Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących. Wykonał go zespół specjalistów powołany przez Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w ramach projektu sponsorowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W skład Atlasu wchodzą zestawy materiałów dydaktycznych dla wszystkich Parków Narodowych. Każdy park otrzymuje: zestaw 12 plansz barwno-dotykowych (9 tyflomap, logo, strona redakcyjna i strony z legendą i objaśnieniami) oraz publikacje w formacie dźwiękowym. Jest to pierwsze tego typu kompletne opracowanie tyflokartograficzne. Pełny Atlas obejmie 23 takie zestawy.

Aby przygotowane materiały dobrze służyły przybliżaniu osobom niewidomym przestrzeni i piękna parków narodowych w ramach warsztatów tyflologicznych przeszkolono 59 edukatorów z 21 Parków Narodowych.

System identyfikacji wizualnej Projektowania Uniwersalnego

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że został opracowany pierwszy w Polsce system identyfikacji wizualnej projektowania uniwersalnego. Autorką tego systemu jest Małgorzata Sobocińska - Kiss. Celem opracowania systemu znaku graficznego było umożliwienie łatwej identyfikacji wszelkich działań na rzecz tego przedsięwzięcia.

Pani Małgorzata Sobocińska-Kiss jest wykładowcą grafiki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania działającej pod auspicjami PAN w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Małgorzata Sobocińska-Kiss w ramach przygotowań do obrony swojej pracy doktorskiej stworzyła pro bono, na potrzeby Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych system identyfikacji wizualnej Projektowania Uniwersalnego oraz włączyła się aktywnie w promowanie idei dostępności dla wszystkich. Działa społecznie w Stowarzyszeniu Wspólna Przestrzeń zrzeszonego w międzynarodowej organizacji European Institute for Design and Disability – EIDD.

Pierwszy raz logo projektowania uniwersalnego zostało użyte do oznakowania materiałów podczas konferencji pt. „Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu", która miała miejsce w Warszawie w dniu 16.10.2013 r. [przejdź do zakładki z materiałami z tej konferencji].

W ramach system identyfikacji wizualnej projektowania uniwersalnego zostały opracowane:

  • logo projektowania uniwersalnego,
  • księga znaku projektowania uniwersalnego,
  • zestaw ikon pomocniczych,
  • standardy graficzne publikacji z dziedziny projektowania uniwersalnego,
  • projekt znacznika materiałów graficznych (naklejki silikonowej).

Informujemy, że użytkowanie poniższego znaku logo projektowania uniwersalnego wymaga zgody Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepelnosprawnych.

 Logo Projektowania uniwersalnego

Komisja Europejska wobec zagadnień dostępności

Dostępność i eliminowanie barier znajduje się w samym centrum Strategii Komisji Europejskiej, która określiła je jako pierwszy i podstawowy obszar działania na najbliższe dziesięciolecie.

Dostępność oznacza, że osoby niepełnosprawne mogą na równych prawach na równych z innymi korzystać z obiektów i usług, środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Komisja proponuje zastosowanie instrumentów prawnych i innych, takich jak np. standaryzacja, w celu zwiększenia dostępności zgodnie z projektami przewodnimi: Europejską agendą cyfrową i Unią innowacji. W dokumentach tych wymienione zostały działania na rzecz równych szans i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich obywateli. Ich treść zawiera odniesienia do koncepcji projektowania uniwersalnego, promowania technologii i rozwiązań służących włączeniu społecznemu osób z obniżoną funkcjonalnością.

Publikacje dotyczące Projektowania uniwersalnego

Materiały z konferencji poświęconych projektowaniu uniwersalnemu

Przydatne strony internetowe:

Strony www w języku angielskim:

  • Strona Europejskiego Instytutu ds. Wzornictwa i Niepełnosprawności, który wykorzystuje wzornictwo do integracji społecznej osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, po przez poprawę jakości życia – Design for All Europe(Wzornictwo dla wszystkich Europejczyków).
  • Strona The Royal Town Planning Institute, brytyjskiej organizacji specjalizującej się w planowaniu przestrzeni uwzględniających zrównoważoną, integracyjną oraz włączając perspektywę.
  • Strona Engineering Design Centre stworzona przez Cambridge Engineering Design Centre, firmę Sagentiai Helen Hamlyn Centre, opisująca czym jest inkluzyjne (włączające) projektowanie, charakterystykę kolejnych etapów procesów takiego projektowania, a także dostarcza praktycznych narzędzi (m.in. kalkulator wykluczenia) do jego implementacji.

Wszyscy zainteresowani projektowaniem uniwersalnym oraz ci, którzy już w tej dziedzinie działają proszeni są o kierowanie korespondencji na adres sekretariatu Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl lub adres korespondencyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-14 09:45przez:
Opublikowano:2015-01-05 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:53przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:71312

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 10:53:21]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki