Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Polska Rada Języka Migowego

Polska Rada Języka Migowego

Menu dla: Polska Rada Języka Migowego

Polska Rada Języka Migowego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada powołana została na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1824).

Członkowie Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na 4-letnią kadencję. Rada składa się z 17 członków, w tym z Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady powołuje się:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym po jednym przedstawicielu ministra:
  • Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Edukacji i Nauki,
  • Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Sprawiedliwości,
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • oraz kandydatów zgłaszanych przez zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje oraz organy.

Zadania Rady

Do zakresu działania Rady należy:

 1.  ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
 2.  upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
 3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
 4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Kontakt

Polska Rada Języka Migowego:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Telefon: 538-117-590
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Podstawa prawna

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-28 13:03przez:
Opublikowano:2014-11-30 11:46przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2023-06-06 11:45przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:48909

Rejestr zmian

 • [2023-06-06 11:45:41]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-02-13 14:56:34]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-15 15:19:33]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-15 14:56:31]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-15 14:46:47]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-14 15:50:56]Małgorzata Wenek.
 • [2021-12-14 15:50:43]Małgorzata Wenek.
 • [2018-01-23 10:47:25]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-11-09 16:27:34]Administratoraktualizacja informacji
 • [2017-10-26 15:20:55]AdministratorAktualizacja informacji