Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Informacja dotycząca sposobu aktualizacji ofert dla oferentów, których oferty zostały uwzględnione na liście rekomendowanych ofert w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Informacja dotycząca sposobu aktualizacji ofert dla oferentów, których oferty zostały uwzględnione na liście rekomendowanych ofert w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Informujemy, że w przypadku obniżenia kwoty środków Funduszu Solidarnościowego, w stosunku do wnioskowanej w ramach konkursu, konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Aktualizacja ofert zostanie zainicjonowana poprzez odblokowanie ofert do edycji danych.

Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej https://bfs.mrips.gov.pl 

Odblokowanie oferty do aktualizacji danych nastąpi każdorazowo po indywidualnym poinformowaniu oferenta.

Aktualizacja oferty może dotyczyć: kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zadania, okresu realizacji zadania, wymiaru godzin/dób świadczenia usług opieki wytchnieniowej, liczby opiekunów/asystentów oraz liczby uczestników programu (członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami) i liczby osób z niepełnosprawnością.

Aktualizacja oferty w pierwszej kolejności powinna objąć sumę kosztów pośrednich zadania.

Następnie zmianie może ulec koszt godziny/doby usług opieki wytchnieniowej.

W dalszej kolejności modyfikacji może ulec: wymiar godzin/dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na uczestnika programu w danym roku kalendarzowym oraz liczba uczestników programu i osób z niepełnosprawnością.

Uwaga! Modyfikacja nie może obejmować charakterystyki oferenta (części: 8.1.3, 8.1.4, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.5, 8.2.2 oferty), złożonych w treści oferty oświadczeń, deklarowanej kwoty środków własnych oraz obszaru realizacji zadania (część 8.2.1 oferty).

Jednocześnie informujemy, iż deklarowana kwota wkładu własnego nie musi być tylko i wyłącznie wkładem finansowym. Akceptowalny jest również wyceniony w odniesieniu do stawek rynkowych, wkład własny rzeczowy, uwzględniony w wartości finansowej realizowanego Zadania, czyli np. wycena pracy wolontariuszy, udostępnienie wyposażenia biurowo-administracyjnego bądź pomieszczeń do realizacji zadania.

Sposób dokonania aktualizacji oferty, zgodny z powyższymi wytycznymi będzie przedmiotem analizy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Uwaga! Ponadto w celu zawarcia umowy w ramach ww. Programu prosimy o sprawdzenie aktualności informacji podanych w Profilu NGO w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, w szczególności danych, które zostaną ujęte w komparycji zawieranej umowy oraz numeru rachunku bankowego dedykowanego dla środków Funduszu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-02 13:14przez:
Opublikowano:2024-02-02 13:14przez: Mariusz Marciniak-Grodecki
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:7125

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.