Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wartość projektu to 36 254 594,64 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 30 555 372, 36 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących
i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Produkty Zadania 1
pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych 
wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych.

Forma składu raportów została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1

1. Raport diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych

      Raport Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - plik pdf_1.52 MB

 
 
 
 
 
2. Raport z analizy stanu zastanego - analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Raport z analizy stanu zastanego - Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych
 
 
 
4. Raport z analizy stanu zastanego - Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Zadanie 2 pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Forma składu tekstów została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1

 • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

   Standardy funkcjonowania WTZ

  Ważne informacje o pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce

 • Standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

   Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

  Ważne informacje o usłudze asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

 • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

   Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

  Ważne informacje o asyście prawnej i wspieranym podejmowaniu decyzji

 • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

   System wsparcia osób o ZPKom wymagających AAC

  Ważne informacje o wspomagających i alternatywnych metodach komunikacji (AAC)

 • Fundusze powiernicze

   Fundusze powiernicze

  Ważne informacje o funduszach powierniczych

 • Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe

  Wsparcie oprócz opieki poszerzone wsparcie wytchnieniowe

  Ważne informacje o wsparciu oprócz opieki

 • Budżet osobisty

   Budżet osobisty

  Ważne informacje o budżecie osobistym

 • Mobilny doradca włączenia społecznego

   Mobilny doradca włączenia społecznego

  Ważne informacje o mobilnym doradcy włączenia społecznego

 

 

                                                                                                            

Ogłoszenie w sprawie naboru na specjalistę ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń

Pełnomocnik ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Ogłoszenie     Tekst ogłoszenia    Załącznik nr 1    Załącznik nr 2      Informacje o Radzie do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR

   Oświadczenie kandydata_ kandydatki do Rady      Wniosek do Polskiej Rady do spraw komunikacji AAC i teksty ETR 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-31 20:37przez:
Opublikowano:2022-07-22 14:40przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2022-08-10 14:38przez: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:26621

Rejestr zmian

 • [2022-08-10 14:38:37]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 13:04:53]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:35:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:28:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-07-22 12:06:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-07-11 13:49:36]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-13 09:55:55]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-30 14:50:08]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-20 11:46:10]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-11 14:39:25]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-04-05 12:58:24]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:43:54]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:41:48]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:39:26]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:51:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:50:34]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:34:59]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:34:20]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:27:16]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:22:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:17:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:16:25]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:10:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:10:17]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:07:24]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:02:02]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:58:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:55:54]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:44:23]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:38:30]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:32:48]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:16:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:10:28]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:09:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 09:56:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-02-22 15:13:08]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-02-22 15:12:09]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 20:44:57]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 20:06:51]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:58:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:55:36]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:55:09]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:51:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.