Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Projektowanie uniwersalne

Projektowanie uniwersalne

 1. Broszura Fundusze Europejskie bez barier pdf 1.39 Mb - publikacja przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju
 2. „Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji" pdf 1,57 Mb - Polska wersja językowa raportu tematycznego powstała we współpracy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z norweskim Ministerstwem Środowiska.
 3. „Europa bez barier. Europejska Strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020" pdf 162 kb - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier KOM(2010) 636.
 4. Rezolucja ResAP(2001)1 dotycząca wprowadzania zasad uniwersalnego projektowania do programów w nauczania wszystkich zawodów związanych z tworzeniem środowiska budowlanego pdf 163 kb
 5. Zalecenie CM/Rec(2011)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym pdf 236 kb
 6. Zalecenie nr Rec(2009)8 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich o osiągnięciu pełnej integracji przez zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego pdf 145 kb
 7. „Czy wyrażam się jasno? Jak uprzystępnić słowo pisane - Wytyczne Mencapu" pdf 270 kb - Publikacja przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Mencup.
 8. „Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia" pdf 1,7 mb
 9. „Dobre wspieranie" pdf 2,5 Mb - Publikacja opublikowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym we współpracy z Mencup.
 10. "Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych" (wersja PL) pdf 698,06 kb Przewodnik Komisji Europejskiej:
 11. „Architekci zmian. Innowacje dla osób z niepełnosprawnością" - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 12. „Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku" - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 13. „Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu" - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 14. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej – teoria i narzędzia", Jolanta Budny - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 15. „Projektowanie dla wszystkich", Jolanta Budny - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 16. „Projektowanie bez barier – wytyczne", Kamil Kowalski - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 17. „Jak dostosować budynek", Jolanta Budny - w serwisie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
 18. „Audiodeskrypcja standardy" - w serwisie Funacji Audiodeskrypcja
 19. „Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych (2013)" pdf 5,51 mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 20. „Diagnoza głównych barier architektonicznych (2013)" pdf 3,1 mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 21. Możliwości zwiększenia dostępności budynków użyteczności publicznej pdf 6 Mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.
 22. Linia otwocka. Rekomendacje SISKOM dla poprawy dostępności architektonicznej pdf 14,1 Mb - Publikacja Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM dotycząca barier architektonicznych w stołecznej komunikacji.

Publikacje w języku angielskim

Linki odsyłają do publikacji zamieszczonych w innych serwisach internetowych.

 1. 2015 Facility Accessibility Design Standards, City Of Mississauga
 2. Historic England. Easy Access to Historic Buildings
 3. Mobility not Disability. An Awareness Guide to Accessibility for Persons with Physical Challenges
 4. Cultural heritage preservation and universal design – a process tool
 5. 2007 Facility Accessibility Design Standards
 6. Plan and Design for Choice

Zaproszamy również do zapoznania się z materialami z konferencji poświęconych Projektowaniu uniwersalnemu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-12 09:45przez:
Opublikowano:2015-05-11 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:55przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:43063

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:55:44]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki