Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - KOMUNIKAT ws. Zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

KOMUNIKAT ws. Zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

Opublikowano wzory Zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopniu niepełnosprawności (ZPZ) oraz Wniosku o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopniu niepełnosprawności (Wn-ZPZ) 

Wzory Zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopniu niepełnosprawności (ZPZ) oraz Wniosku o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopniu niepełnosprawności (Wn-ZPZ) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zamieszczamy je także na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Oba formularze będą składane w formie papierowej, jednak mogą być wypełniane pismem odręcznym (wersje do druku) lub elektronicznie (wersje do wypełniania).

Formularze są udostępnione w dostępnym formacie PDF. Zawierają również ułatwienia dla osób niewidomych lub z zaburzeniami motorycznymi (zgodność z WCAG).

Ponadto, każdy z formularzy wyposażono w prawym górnym rogu w kod QR, który zawiera informacje o tytule dokumentu, ogólnej i aktualnej liczbie stron, orientacji strony oraz miejscu złożenia podpisu. Dzięki temu osoby z dysfunkcjami wzroku będą mogły samodzielnie wypełnić dokumenty, a po ich wydrukowaniu – zidentyfikować je i podpisać.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. SK 19/17, Dz. U. poz. 1241, stwierdził niekonstytucyjności § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1110, z późn. zm.) w zakresie, w jakim – zamiast ustawy – stanowił on podstawę do ujawniania symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P w orzeczeniach o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Od dnia 27 czerwca 2018 r. symbol ten nie był ujawniany we wskazanych orzeczeniach.

Jednocześnie, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925), zwanej dalej nowelizacją, przeniesiono na poziom ustawowy podstawę ujawniania we wspomnianych orzeczeniach symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P. W związku z tym od dnia 23 października br. symbol ten ponownie będzie znajdował się w orzeczeniach o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ww. nowelizacji umożliwiono wsteczne korygowanie stanów zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach w sytuacji, gdy pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie, które zostało wydane w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji, a pomijało symbol 02-P. Warunkiem dokonania korekty jest dostarczenie pracodawcy wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał to orzeczenie w ostatniej instancji, zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna. Zgodnie z art. 5 ust. 7 nowelizacji pracodawca skoryguje stany zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1b u.r.o.n., za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia bez ujawnionego symbolu 02-P.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-10-24 08:38przez:
Opublikowano:2018-10-24 00:00przez: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano:2018-11-09 00:00przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:14674

Rejestr zmian

  • [2018-11-09 00:00:00]Małgorzata Wenekaktualizacja plików
  • [2018-11-09 13:04:47]Małgorzata Wenekaktualizacja linku