Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych” – ruszył nabór wniosków na 2020 rok

„Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych” – ruszył nabór wniosków na 2020 rok

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w edycji na rok 2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości świadczonych usług. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 mln zł.

- Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają duże potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im na kolejne lata nie tylko pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, ale również wsparcia w nauce i rozwijaniu umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się bardziej niezależni – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Cele programu

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  • osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty usług.

Budżet programu

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Ze środków pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opiekuńczych. W ramach programu gminy, do których adresowany jest program, mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług.

– Dzięki tym środkom gminy mogą zapewnić wsparcie tym osobom, które naprawdę tego wsparcia potrzebują. To realne pieniądze, za którymi idą realne działania i pomoc – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc.

Ważne terminy

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. Wnioski na finansowanie z programu można złożyć w formie:

  • papierowej – listem poleconym do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której będą realizowane usługi opiekuńcze lub złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim
  • elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rekomendowaną listę zweryfikowanych wniosków wojewoda przekazuje ministrowi do zatwierdzenia, a następnie zostaje ona zamieszczona przez wojewodę na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-13 16:37przez:
Opublikowano:2020-03-13 00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:6543

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.